תקנון

1. אתר האינטרנט shop.pnim.co.il (להלן: "האתר") משמש כחנות וירטואלית ומציע לגולשי האינטרנט מוצרי עיצוב למכירה דרך האתר.
שימוש באתר זה ורכישת מוצר המוצע למכירה, מהווה את הסכמת הגולש באתר (להלן: "הלקוח") לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ואם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
2. בכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לטל. 054-6710373 או במייל rona@pnim.co.il
3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר ומהווה בסיס ליחסים בין shop.pnim.co.il לבין הגולש באתר והמזמין דרך האתר.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשה הלקוח באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בין הלקוח לבעלי האתר. לפיכך, כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראות ותנאי תקנון זה, ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
5. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה לאתר והאפשרות לבצע רכישה למשתמש שהתנהגותו אינה הולמת את תנאי התקנון.
6. רישומי המחשב של אתר shop.pnim.co.il בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לפעולות ונכונותן.
7. כל המחירים ב-shop.pnim.co.il מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ החל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
8. תמונות המוצרים באתר הן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר. ייתכנו הבדלים בין התמונות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. בעלי האתר ישתדלו להציג תמונות מדויקות באתר ככל שהדבר יתאפשר. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את האתר.
9. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המדויק ביותר. יחד עם זאת יובהר כי עלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת משגיאות ואי דיוקים אלה.
10. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
11. הנהלת shop.pnim.co.il רשאית להציג מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות דואר אלקטרוני. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק/להחליף/לשנות מבצעים, הטבות והנחות אלה בלא צורך לתת הודעה מוקדמת על כך.
12. הנהלת shop.pnim.co.il רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שכבר בוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי. במידה ועודכנו המחירים לפני השלמת תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
13. תנאי השימוש באתר shop.pnim.co.il חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב/טלפון סלולרי/מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
14. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים בסייל, אלא אם כן צויין אחרת. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. במקרה של החזרת מוצר שנקנה בהנחת קופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה שהקנה הקופון.
15. הרישום לאתר shop.pnim.co.il מוגבל לחשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
16. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
17. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה המזמין שלא בהתאם להוראות האתר.
18. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – אירועי "כוח עליון", אסונות טבע, כדוגמת תקלות, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל/חברות שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לחברה.
19. סודיות מידע
shop.pnim.co.il מתחייבת שכל מידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוח ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוח לא הסכים אליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוח.
אתרshop.pnim.co.il נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "pnim shop" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
20. מגבלות שימוש על תוכן האתר
כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר shop.pnim.co.il ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של shop.pnim.co.il.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של "shop.pnim.co.il ואשר מופיעים באתר shop.pnim.co.il אלא בהסכמתה, בכתב ומראש.
כל המוצרים המופיעים באתר shop.pnim.co.il כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
21. דין ושיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית משפט בתל אביב.

הזמנות ומשלוחים

הזמנות
1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.
2. הנהלת shop.pnim.co.il לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים והעדכניים באתר במדויק. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח את הגעת המוצרים ליעדם. במקרה בו המוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אושרה.
5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
6. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.
7. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי. יחד עם זאת, במידה ולא צוין באתר שהמוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה, ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.
8. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד הלקוח.
9. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות:
> אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
> אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם.
> אם הופרו תנאי הסכם זה.
> אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
10. לאחר הזנת פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו.
11. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
12. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
13. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
> ביטול ההזמנה שיבוצע ביום העיסקה בלבד, לפני שליחת החבילה ללקוח ילווה בזיכוי מלא על העסקה. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
> ביטול ההזמנה שיבוצע לאחר יום העיסקה ולפני שליחת החבילה ללקוח ילווה בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ש”ח – לפי הנמוך מביניהם. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
> במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר החזרת הסחורה וקבלתה על ידי הנהלת החברה, יינתן זיכוי כספי בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ש”ח – לפי הנמוך מביניהם. בנוסף לניכוי דמי הביטול, התשלום עבור המשלוח לא יוחזר. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין.
> החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
> ניתן להחזיר את המוצר – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית תוך 14 יום מקבלתו.
14. לא ניתן להחזיר הדפסים ואריחים מודפסים.
15. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה עבורם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
16. אם ברצונכם להחזיר את הפריט שרכשתם, אפשר לעשות באמצעות דואר ישראל (למעט פריטים שבירים או ציורים מקוריים אשר יוחזרו באופן אישי או באמצעות שליח).
משלוחים
1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שהובטח במעמד המכירה.
2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
3. משלוח עד הבית יבוצע בתיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה, ועד 10 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 10 ימי עסקים.
4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח יהיה תלוי בדואר ישראל.
5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.
6. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
8. האתר מציע מוצרים העלולים להישבר במשלוח באמצעות דואר רשום, ועל כן הם מחייבים משלוח באמצעות שליח עד הבית.
9. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.